Anayasa Değişikliği ve Halk Oylaması

Genel Bilgiler

Araştırmanın amacı, halkın anayasa değişikliğine ve yapılacak halk oylamasına ilişkin görüşlerini belirlemektir.

Araştırma, 22 Ağustos 2010 – 29 Ağustos 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Anayasa değişikliği ve 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak halk oylamasına ilişkin bu kamuoyu araştırması, Türkiye genelinde yapıldı. Toplamda 77 ilden 2000 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Katılımcıların profilleri 18 ve 69 yaşları arasındaki, farklı eğitim (ilköğretim, lise, üniversite, yükseklisans ve doktora) ve gelir düzeyine (A, B, C1, C2, D ve E ses düzeyleri) sahip çeşitli kişileri içermektedir.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, ne oy vereceksiniz?

Evet diyenlerin oranı orta yaş grubunda ve erkeklerde daha yüksektir. Ailedeki fert sayısı ile doğru orantılıdır. Hayır diyenlerin oranı üst yaş grubunda ve bayanlarda daha yüksektir. Oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı genç yaş grubunda daha yüksektir.

Halk oylamasına sunulacak Anayasa değişikliğinden haberiniz var mı?

Evet cevabı verenlerin oranı, hergün gazete okuyanlarda en yüksektir. Hayır cevabı verenlerin oranı, eğitim düzeyi ilköğretim olanlar arasında en yüksektir.

Türkiye’nin Anayasa değişikliğine ihtiyacı var mı?

Evet cevabı verenlerin oranı, erkeklerde ve kalabalık ailelerde daha yüksektir. Hayır cevabı verenlerin oranı, üst yaş grubunda ve bayanlarda daha yüksektir. Kararsızların oranı, genç yaş grubunda ve bayanlarda daha yüksektir.

Anayasa değişikliğinin içeriğini nereden öğrendiniz?

İnternetten öğrenenlerin oranı yaş ile ters orantılı olarak değişmektedir. Erkekler ve eğitim düzeyi yüksek kişiler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Televizyondan öğrenenlerin oranı yaş ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Bayanlar ve eğitim düzeyi düşük kişiler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Gazete diyenlerin oranı üst yaş grubunda daha yüksektir.

Anayasa değişikliğindeki en önemli düzenleme hangi konudadır?

Askeri yargı konusundaki değişiklikleri en önemli bulanların oranı, genç yaş grubunda ve düşük gelir grubunda daha yüksektir. Sivil yargı konusundaki değişiklikleri en önemli bulanların oranı, üst yaş grubunda, erkeklerde, yüksek gelir grubunda ve yüksek eğitim düzeyinde daha fazladır. Bilgisi olmayanların oranı, genç yaş grubunda, düşük gelir grubunda ve düşük eğitim düzeyinde daha yüksektir.

Anayasa değişiklik paketinin içeriği yeterli mi?

Evet cevabı verenlerin oranı üst yaş grubunda en düşüktür. Gelir düzeyi ve eğitim düzeyi ile ters orantılıdır. Hayır diyenlerin oranı yaş ve eğitim düzeyi ile doğru orantılıdır. Erkeklerde oran daha fazladır. Yeterli bilgisi olmadığını belirtenlerin oranı yaş ile ters orantılıdır. Bayanlarda oran daha fazladır.

Yargının kaygılarını doğru buluyor musunuz?

Evet diyenlerin oranı, üst yaş grubunda ve bayanlarda daha yüksektir. Ayrıca, eğitim düzeyi ve TV izleme yoğunluğu ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Hayır diyenlerin oranı, orta yaş grubunda ve erkeklerde daha yüksektir. Ayrıca, eğitim düzeyi ile ters orantılı olarak değişmektedir. Kalabalık ailelerde hayır diyenlerin oranının daha fazla olduğu görülmüştür. Kararsızların oranı, genç yaş grubunda daha yüksektir.

1982 anayasasının, 1980 darbesinden sonra, askerler ve askerlerin seçmiş olduğu sivil kişiler tarafından yapıldığını biliyor muydunuz?

Evet diyenlerin oranı, yaş, gelir düzeyi ve eğitim düzeyi ile doğru orantılıdır. Erkeklerde daha yüksektir.

Anayasa Mahkemesi’nin kısmi iptal kararının içeriğini biliyor musunuz?

Evet diyenlerin oranının yaş, gelir düzeyi ve eğitim düzeyi ile doğru orantılı olarak arttığı görülmüştür. Hayır diyenlerin oranı bayanlarda daha fazladır.

Anayasa Mahkemesi’nin kısmi iptal kararı, halk oylamasında vereceğiniz oyu etkiledi mi?

Evet cevabı verenlerin oranı bayanlarda daha yüksektir.

Halk oylamasından çıkması tahmin edilen sonuç

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında verecekleri oy konusunda kararsız olduğunu belirtenler ile ilgili yapılan detaylı analiz sonrasında, verilecek geçerli oyların dağılımının yukarıdaki gibi olması beklenmektedir.

Anayasa Değişikliği ve Partiler

Kişilerin oy vermeyi düşündüğü parti ile, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında vereceği oy arasında yakın ilişki görülmüştür. Anayasa değişikliğine ‘Evet’ diyeceklerin oranı:

 • AKP’ye oy vereceklerin %92,8’i
 • CHP’ye oy vereceklerin %1,8’i
 • MHP’ye oy vereceklerin %8,8’i
 • Kararsızların ve boş oy atacakların %24,1’i
 • Diğer siyasi partilere oy vereceklerin %28,5’i

Diğer Sonuçlar

Bu kamuoyu araştırmasının tüm sonuçlarını görmek isterseniz, tam içerikli raporun fiyatları hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tam İçerikli Raporda Bulabileceğiniz Diğer Sonuçlar

-Hükümetin, Anayasa değişikliği hazırlığı sırasında, aşağıdaki kurumlarla uzlaşma içinde çalıştığı düşünülüyor mu?

 • Sivil toplum kuruluşları
 • Sendikalar
 • Devlet kurumları
 • İşveren dernekleri
 • Barolar
 • Diğer siyasi partiler

-Hükümetin, anayasa taslağı hazırlama yöntemi doğru bulunuyor mu?

-Muhalefet partilerinin Anayasa değişikliğine yaklaşımı nasıl bulunuyor?

-Askeri şura kararlarına, sivil yargı yolu açılması hakkında ne düşünülüyor?

-Anayasa değişikliği paketindeki HSYK ile ilgili değişikliklerin, siyasetin yargıyı kontrol altına almak istemesi olarak görülüyor mu?

-Anayasa değişikliği paketindeki HSYK ile ilgili değişikliklerin, siyasetin yargıyı kontrol altına almak istemesi olarak görülüyor mu?

-Partilerin seçmenlerinin, referandumda verecekleri oyların ayrıntılı dağılımları nedir?

Bu sayfadaki içeriğin tüm hakları www.benderimki.com sitesine aittir. Burada sağlanan bilgilerin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir şekilde kullanılması durumunda referans gösterilmesi zorunludur. Bizi daha yakından takip etmek için:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir